fb
insta
ln

 

Z zadowoleniem chcielibyśmy poinformować, że z dniem 23.04.2020 firmie Reganta przyznany został certyfikat FSC. Uzyskaliśmy w ten sposób prawa do produkowania wszystkich naszych wyrobów sygnowanych uznawanym na całym świecie znakiem FSC, który świadczy o dbałości o tereny leśne oraz odpowiedzialne wykorzystanie ich zasobów. Certyfikat FSC to gwarancja korzystania z surowców pochodzących tylko z lasów spełniających najwyższe standardy.
Dzięki temu Klienci mają pewność, że każdy produkt wytwarzany w firmie Reganata pochodzi z zarejestrowanych, nadzorowanych i certyfikowanych lasów. Jest to kolejny krok w naszej dbałości o środowisko.
Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności ekologicznej i społecznej, jaka ciąży na producentach również w tej gałęzi przemysłu.