fb
insta
ln

Tytuł projektu: „Wdrożenie badań nad opracowaniem nowych opakowań giętkich o właściwościach bakteriostatycznych”

Nazwa Beneficjenta: REGANTA S ZLASCY S PÓŁKA J AWNA

Tytuł projektu: „Wdrożenie badań nad opracowaniem nowych opakowań giętkich o właściwościach bakteriostatycznych”

Cel projektu: Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie na rynek innowacji procesowej a także zasadniczo ulepszonego produktu, innowacyjnego na rynku międzynarodowym, w postaci giętkiego opakowania o właściwościach bakteriostatycznych. Jest to produkt znacząco ulepszony w stosunku do obecnych produktów na rynku. Nowe produkty będą się cechowały wysoką jakością, a także innowacyjnym sposobem podniesienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego pakowanych produktów. Wytworzenie innowacyjnych produktów a także procesu produkcyjnego możliwe będzie dzięki wdrożeniu prac badawczo rozwojowych, a także zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Planowane efekty: Projekt dotyczy wdrożenia zarówno innowacji produktowej jak i procesowej. Wdrożenie nowej technologii umożliwi również rozpoczęcie produkcji nowych zasadniczo ulepszonych w stosunku do oferty rynkowej, innowacyjnych etykiet i opakowań giętkich o właściwościach bakteriostatycznych które będą wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego przechowywanych w nich produktów (np. etykiet termokurczliwych na napoje, opakowania z możliwością wielokrotnego zamykania i otwierania np. opakowania na chusteczki, makarony, ryż czy też ciastka). Opakowania takie pełnią zarówno rolę marketingową ale również ochronną zabezpieczając produkt np. przed rozsypaniem, utratą aromatu lub zawilgoceniem zawartości.

Wartość projektu (całkowita): 5 362 580,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 2 817 100,00 PLN

 

FE poziom pl 1 rgb