fb
insta
ln

Zadania:

 • Przygotowanie materiałów do produkcji,
 • Obsługa i nadzorowanie pracy na maszynie drukarskiej,
 • Bieżąca kontrola jakościowa wykonywanych nadruków,
 • Dbałość o terminowe wykonanie prac,
 • Utrzymanie stanowiska pracy w zgodzie z obowiązującymi normami i procedurami.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe (mile widziane poligraficzne, techniczne, mechaniczne),
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym,
 • Dokładność i dbałość o szczegóły,
 • Dyscyplina w przestrzeganiu obowiązujących procedur i standardów,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobry wzrok, umiejętność rozróżniania barw.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę na pełen etat,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Dofinansowanie do karty Multisport,
 • Pakiet medyczny.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres mailowy:

rekrutacja@reganta.pl.

Prosimy o dodanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacje RODO

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Reganta Szlascy Spółka Jawna
93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 247/249. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: rekrutacja@reganta.pl
a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie art. 221  k.p. w celu rekrutacji prowadzonych  przez  Administratora.
b/ Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym obsługę systemów IT dla Administratora.
c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  12 m-cy
d/Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście w siedzibie Administratora.
e/ W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio w siedzibie Reganta Szlascy Spółka Jawna adres j.w.. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.
f/ Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221  k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie  jest dobrowolne, i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.
g/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
h/ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych
i/ wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.