Zapytania ofertowe

Informacje o zapytaniu ofertowym.

07.12.2017

Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie przez REGANTA Szlascy Spółka Jawna, projektu pn. ”Wdrożenie innowacyjnych oklein ściennych o właściwościach hydrofobowych w przedsiębiorstwie Reganta Szlascy Sp.J.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.1: „Innowacje w MŚP”, Działania 2.3: „Zwiększenie konkurencyjności MŚP”, Osi priorytetowej III: „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka ”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Zakup maszyny fleksograficznej
  2. Zakup oprogramowania do obsługi maszyny drukującej

07.12.2017

Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie przez REGANTA Szlascy Spółka Jawna, projektu pn. ”Wdrożenie innowacyjnych oklein ściennych o właściwościach hydrofobowych w przedsiębiorstwie Reganta Szlascy Sp.J.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.1: „Innowacje w MŚP”, Działania 2.3: „Zwiększenie konkurencyjności MŚP”, Osi priorytetowej III: „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka ”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Zakup kamery inspekcyjnej