Podstawą solidnej firmy są równie solidni pracownicy.

Dlaczego my?

Dlaczego my?

Wyznajemy zasadę, że podstawą solidnej firmy są równie solidni pracownicy. Gwarantem jakości Naszych produktów, jest kreatywny i sumienny zespół pracowników. Jesteśmy nowoczesną firmą, która ceni zaangażowanie, dokładność, punktualność i umiejętność pracy w zespole.

Jeśli wymienione cechy opisują Ciebie i chciałbyś pracować w młodym, kreatywnym zespole, rozwijać się i współtworzyć naszą markę, to jest to miejsce dla Ciebie. Naszym pracownikom oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • lukratywne zarobki i premie,
  • możliwość awansu,
  • bezpłatne szkolenia,
  • szeroki pakiet socjalny,
  • pozytywną atmosferę w przyjaznych warunkach

Reganta Szlascy Spółka Jawna informuje o realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych oklein ściennych o właściwościach hydrofobowych w przedsiębiorstwie Reganta Szlascy Sp. J.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działania: II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP. Poddziałania: II.3.1 Innowacje w MŚP.